زیبا وردی پسندی
زیبا وردی پسندی
نویسنده
درباره من

گاهی قدم در سفر می گذارم، نوشته هایم تراوشات ذهنم است که از چشم به قلم می آید، که از قدم به قلم می آید...... همیشه سفر را دوست داشتم، همیشه سفر را دوست دارم و ذهنم را، چشمم را، قدم هایم، و نوشته هایم را

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن