علی لطفی
علی لطفی
نویسنده
درباره من

عاشق سفر و تجربه! تا آنجا می روم که دریابم که هدف چیست و سفر تنها راه اهمیت دادن به این سوال است.

مطالب من