عرفان آیتی
عرفان آیتی
نویسنده
درباره من

متولد اصفهان ، دیارنون فارغ التحصیل تئاتر از هنرستان هنرهای زیبا اصفهان | داشنجوی کارشناسی ادبیات نمایشی دانشکده هنر | بازیگر تئاتر

مطالب من