فاطمه زنداسرار
فاطمه زنداسرار
نویسنده
درباره من

از وقتی خودم‌ رو شناختم دنبال پبدا کردن خودم بودم، پیدا کردن منِ واقعی‌ و جای درستی که باید باشم و هنوز از من دور مونده. و حالا من اینجام همونجایی که توی این ۲۰ و خورده ای سال دنبالش گشتم. باستان شناسی خوندم، عکاسی علاقه‌ی حرفه‌ای منه و نوشتن تنها چیزی که منِ حقیقی رو نشون می‌ده. اجازه بدین میزبان شما در نوشته‌ها و نگاهم باشم. خوش آمدید.

مطالب من